Raúl Alberto Iriberri

https://iriberri.net/

Licenciado en informática. Perito forense informático. Consultor técnico. Redacción de puntos de pericia. Consultoría técnica. Peritaje de parte. Investicagiones informáticas. Recuperación de información.